Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

  • Kotodama j.d.o.o. posluje sukladno pozitivnoj poslovnoj praksi i dobrim poslovnim običajima sukladno propisima i zakonima RH.
  • Prije početka pružanja usluge Kotodama j.d.o.o. se obvezuje obavijestiti sve potencijalne kupce kao i sve kupce te vježbače i praktičare o svim relevantnim činjenicama iz odabranog segmenta usluge koju pružamo. Ukoliko potencijalni kupac, kupac, vlasnik psa, vježbač ili praktičar ima bilo kakvu nedoumicu ili možebitnu nejasnoću može prije početka usluge zatražiti pisano očitovanje o svim bitnim pitanjima i činjenicama, a na osnovu kojih može donijeti odluku o kupnji usluge koju (koje) pružamo.
  • Da bi došlo do pružanja usluge svaki kupac nas treba obavijestiti o svojoj želji za kupnjom naše usluge pisanim putem, a kako bismo potvrdili termin uz plaćanje usluge prije početka.
  • Za ostvarivanje nekih usluga potrebno je ispuniti i dodatni uvjet, a u slučaju da je željena usluga plaćena prije početka, ali nije ostvaren i dodatni uvjet Kotodama j.d.o.o. neće isporučiti uslugu i novac će vratiti na račun s kojega je usluga plaćena. Ukoliko nije moguće utvrditi na čiji račun Kotodama j.d.o.o. treba napraviti povrat uplaćenih sredstava isti će biti izvršen na račun osobe koja isto zahtjeva pisanim putem na adresu Kotodama j.d.o.o., Josipa Terputca 2, 10430 Samobor ili e-mailom na info@kotodama.hr uz dostavljanje preslike potvrde plaćanja.

Cijena

  • Cijena iste usluge može varirati sukladno cjeniku ili posebnim uvjetima plaćanja (primjer povoljnije je uplatiti edukaciju više od 30 dana prije najavljenog datuma početka, jer je moguće ostvariti popust, dok na dan davanja usluge isti nije moguće ostvariti).

Povrat

  • Povrat uplaćenog iznosa moguć je samo na pisani zahtjev zaprimljen prije datuma početaka davanja usluge.
  • Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, u slučaju da je nastupila obveza Kotodame j.d.o.o za povratom novca, a Kotodama j.d.o.o. je pretrpjela štetu, pristupit će se djelomičnom povratu ili će zahtjev biti odbijen sukladno predmetnom zakonu.

Dodatni uvjeti za ostvarivanje kupljene usluge

  • Prije početka pružanja usluge od strane Kotodame j.d.o.o. potrebno je uplatit iznos cijene željene i odabrane usluge sukladno cjeniku i/ili ponudi odnosno računu te se i prijaviti (telefonskim putem ili mailom, ili u inbox FB), no prije početka Autogenog treninga i Kombinirane tehnike (1mm) potrebno je dodatno od strane vježbača/praktikanta ispuniti anketu o zdravstvenom stanju i potpisati izjavu o odricanju odgovornosti. Dok je u slučaju odabira Smart dog usluge izvođenja psa u šetnju potrebno potpisati ugovor kojim se vlasnik psa obvezuje osigurati predaju i preuzimanje psa ispred ulaza u kuću odnosno stan u kojem pas boravi, od strane treće osobe ili osoba koje trebaju biti unaprijed imenovane. Kotodama j.d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu nastalu na imovini te njezini suradnici nisu ovlašteni preuzimati ključeve u slučaju da psa na šetnju ne može predati niti vlasnik niti treća osoba
Kontaktirati nas možete e-mailom na info@kotodama.hr ili Facebookom na SmartKotodama. Mi ćemo se potruditi i odgovoriti Vam, prvom prilikom kada se nađemo ispred računala, obzirom da našim klijentima poklanjamo punu pažnju. Tako u Smart šetnji sa pasonjama pažnju poklanjamo njima. Tijekom Smart edukacije pažnja nam je usmjerena na polaznike. Jednako tako želimo posvetiti svu pažnju Vama.
Zato Vas molimo za strpljenje do našeg odgovora najkasnije slijedećeg radnog dana, jer termini Smart relaksacije mogu završiti kasno.
Uplate za sve naše usluge možete učiniti na naš broj žiro računa otvoren kod RBA: 1135043815
IBAN: HR1624840081135043815

SWIFT: RZBHHR2X